Välj en sida
Somas Ventiler AB, Sverige

Somas Ventiler AB, Sverige

Förstudie CAM beredning Spjäll komponent. Kund: Somas Ventiler AB, Sverige CamPostPro Sweden AB utförde under 2018 en CAM-beredning av en ventil komponent med avancerad geometri. Somas Ventiler ville undersöka möjligheten att CAM-bereda denna detalj för att bli mer...